PHASAL REALIZATIONS IN CLASSROOM DISCOURSE: A Systemic-Functional Analysis

Fatma Raudhah

Abstract


Masalah yang diteliti dalam jurnal ini adalah (1) realisasi fasa (phasal realizaliations) dalam wacana kelas dihubungkan dengan jenis pola fasa dan sub-fasa, (2) cara guru merealisasikan fasa dan sub-fasa dalam wacana kelas, dan (3) realisasi leksika-gramatika dalam wacana kelas dihubungkaitkan dengan fasa dan sub-fasa. Kajian ini berasaskan data dimana bahan-bahan dipilih sebagai data kajian. Pendekatan kajian ini bersifat kualitatif-deskriptif dengan pemerhatian sebagai kaedah kajian. Subjek penelitian adalah 4 orang guru BahasaInggris.4 wacana kelas-dalam-teks (Classroom discourse-in-text) dipilihsebagai data. Pengumpulan data dibuat melalui rekaman audio-visual dan transkripsi. Data dianalisis menggunakan kaedah analisis model Young. Instrument utama kajian adalah peneliti sendiri. Instrumen sekunder adalah (1) skema klasifikasi aspek-aspek semiotic yang menjadi tumpuan kajian, (2) lembaran-lembaran data mengandung 4 wacanakelas-dalam-teks, dan (3) catatan-catatan pada setiap proses pembelajaran-dalam-teks. Penemuan kajian ini menunjukkan bahwa pada keseluruhannya, wacana kelas-dalam-teks (Classroom Discourse-in-texts) lazimnya dicirikan oleh: (1) fungsi makro yang paling utama adalah Pembuktian (SU) manakala Kesimpulan (CO) yang paling kurang menonjol, (2) fungsi mikro paling utama adalah Pertukaran (IC) dan Permintaan maaf (AP) yang paling kurang ketara. Corak fungsi-mikro memamerkan perubahan yang dinamik, sementara corak fungsi-mikro menunjukkan bagaian yang amat dinamik.


Keywords


Classroom Discourse; Phrasal Analysis; Phase

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.