Editorial Team

REDAKTUR

  1. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag, IAIN Padangsidimpuan

PENYUNTING

  1. Ahmatnijar M.Ag, IAIN Padangsidimpuan

DESAIN GRAFIS

  1. Khairul Umri Margolang, S.Pd.I, IAIN Padangsidimpuan

SEKRETARIAT

  1. Puji Kurniawan, SHI., MA. Hk, IAIN Padangsidimpuan
  2. Raudhah Safitri Hasibuan, SHI, IAIN Padangsidimpuan